Servicii

Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;
Asistentă în vederea evitării dublei impuneri a venitului. etc.

Înmatriculări societăţi comerciale - alte operaţiuni conexe
 • Asociere în participaţiune;
 • Preluări de firme;
 • Restructurare de capital;
 • Înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • Fuziune şi achiziţii companii;
 • Dizolvare şi lichidare companii;
 • Cesiune (cumpărare şi vânzare) de acţiuni şi părţi sociale;
 • Transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.);
 • Suspendare temporară a activităţii companiilor;
 • Excludere şi retragere asociaţi;
 • Numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • Prelungire sau reducere durată de funcţionare a companiilor;
 • Majorare sau reducere de capital social;
 • Aporturi şi reevaluarea capitalului social (natura, moneda);
 • Modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);
 • Înregistrarea sau modificarea de embleme, schimbarea de denumire a companiilor;
Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri
 • Realizarea procedurilor de înregistrare a unei firme noi sau de modificare în structura unei firme existente;
 • Asistenţă privind realizarea unei investiţii în România;
 • Întocmirea de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate.
Impozite şi taxe
 • TVA;
 • Impozit pe profit/venit;
 • Impozit pe dividende;
 • Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei
 • Asistentă în vederea evitării dublei impuneri a venitului;
 • Optimizarea impozitelor de plata şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare.
Expertiza contabilă
 • Verificarea gestiunii Administratorului din care să rezulte sumele încasate, destinaţia acestora şi plăţile efectuate;
 • Verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
 • Evidenţierea şi achitarea obligaţiilor către Stat rezultate din activitatea contabila;
 • Încasarea şi achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit;
 • Respectarea normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte avizele şi aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăţilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente;
 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii;
 • Verificarea legalităţii calculului, efectuat de Administrator în stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de către furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată şi cine se face vinovat de producerea lor;
 • Verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de Administrator, confruntându-se copiile chitanţelor cu Registrul de Casa, a plăţilor curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, şi dacă în condiţiile în care persoana juridică avînd de plată mari restanţe/penalităţi la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a păstrat banii în casă fără a plăti furnizorii de servicii;
 • Regăsirea în evidenţe a unor plăţi mai mari/mici decât sumele încasate în perioada respectivă;
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice şi persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispoziţiilor legale.
Servicii profesionale de evidenţă contabilă
 • Contabilitate financiara şi de gestiune;
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
 • Întocmirea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale;
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară;
 • Întocmirea bilanţului contabil, a declaraţiilor privind taxele şi impozitele, a fişelor fiscale;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
Consultanţă şi asistenţă
 • Analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash-flow-ului;
 • Analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor;
 • Consultanţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare.
Servicii de personal – salarizare
 • Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;
 • Elaborarea fişelor fiscale;
 • Servicii de recrutare, selecţie şi plasare personal.
Management de proiect
 • Analiza mediului de afaceri şi a oportunităţilor de finanţare nerambursabila (Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Agenţia Sapard);
 • Prestarea activităţilor specifice de Management de Proiect pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă europeană.
 • Serviciile se pot oferi sub formă de pachete ( vezi oferta ) sau parţial în funcţie de opţiunea clientului.

Pachetele de servicii prezentate aici au caracter orientativ, ele fiind explicit stipulate în contractul de prestări servicii.

x

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.